Členská karta člena SLS

Správnosť údajov, ktoré vedieme na Vašej osobnej karte si môžete skontrolovať na stránke: www.sls.sk/home

Vašim prihlasovacím menom je 6 miestne číslo uvedené na zloženke, heslom je dátum narodenia (8 miestny číselný znak bez bodiek)