Odborné vedecké podujatia – august 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník