Odborné vedecké podujatia – august 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
17.-18.08. 18 1181 001 Letná škola imunológie 2018 Malatíny adriana.bencova@noesis.sk