Odborné vedecké podujatia – august 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník