Odborné vedecké podujatia – február 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
7.-9.02.2019 19-1032/0504 Efektívny manažment parodontológie v modernej praxi 1. Prešov www.zdravyusmev.sk
14.-15.02.2019 19-1012/003
  1. Zimné fórum SSAIM – 21. Winterfórum SSAIM
Štrbské Pleso www.ssaim.sk

kurucova@sls.sk

21.02.2019 19-1049/032 Cievna mozgová príhoda Bratislava
27.02.2019 19-1015/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk