Odborné vedecké podujatia – február 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
6.02.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
7.02.2019 19-1094/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
7.-9.02.2019 19-1032/0504 Efektívny manažment parodontológie v modernej praxi 1. Prešov www.zdravyusmev.sk
8.-9.02.2019 19-1057/023 Kazuistický seminár v internej medicíne a v kardiológii Žilina marketing@amedi.sk
8.-9.02.2019 19-1084/023 Z lásky k srdcu
Continental Busines Services, s.r.o.
14.-15.02.2019 19-1012/003
  1. Zimné fórum SSAIM – 21. Winterfórum SSAIM
Štrbské Pleso www.ssaim.sk

kurucova@sls.sk

15.02.2019 19-1127/037 II.Jakubíkovej deň Bratislava www.sso.sk

www.spfs.sk

20.02.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
21.02.2019 19-1049/032 Cievna mozgová príhoda Bratislava
21.02.2019 19-1129/130 Vedecká pracovná schôdza Spolku  lekárov Trnava Trnava
21.-22.02.2019 19-1086/05210 NEURO + URO
Starý Smokovec Coloplast, s.r.o.
26.02.2019 19-1142/109 Vedecko-pracovná schôdza Spolku lekárov Kysúc
Čadca
27.02.2019 19-1015/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
28.02.2019 19-1096/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com