Odborné vedecké podujatia – január 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
10.-13.01.2019 19-1013/016 Existuje hepato-kardio-metab.kontinuum?
Podbanské
15.01.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
17.01.2019 19-1111/070 Vaskulárne postihnutie u pacientov so syndrómom diabetickej nohy-súčasné možnosti riešenia
Bratislava
17.01.2019 19-1050/140 Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov MUDr. Vojtecha Alexandra

 

Kežmarok empire@stonline.sk
18.-19.01.2019 19-1036/017 III. onkogynekologický kongres

 

Košice www.sgps.sk
18.-19.01.2019 19-1031/0504 Súčasné postupy a trendy v endodoncii

 

Bratislava www.perio.sk, www.dentlyacademia.sk
18.-19.01.2019 19-1023/073 8.ŠKOLA HYPERTENZIE Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou

 

Horný Smokovec www.hypertenzia.org, www.farmi-profi.sk
20.02.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
24.01.2019 19-1092/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
24.01.2019 19-1130/130 Vedecká pracovná schôdza Spolku  lekárov Trnava Trnava
25.-26.01.2019 19-1010/030 Moderný manažment konzervatívnej liečby CKD
Šamorín www.nefro.sk
25.-26.01.2019 19-1004/018 Aktuality v hematológii 2019

 

Sielnica igor.vico@rowexpro.sk

www.ah2019.sk

25.-27.01.2019 19-1051/04499 Interdisciplinárny prístup k liečbe vybraných dg
Tatranská Lomnica www.psychiatry.sk
29.01.2019 19-1172/109 Vedecko-pracovná schôdza Spolku lekárov Kysúc
Čadca
30.01.2019 19-1014/0129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
31.01.2019 19-1058/011 36.seminár – Medicamenta Nova Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
31.01.2019 19-1003/133 XVII. Kleiblove lekárske dni Záhoria Skalica www.spoloklz.sk
31.01.2019 19-1093/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
31.01.2019 19-1138/140 Vedecká pracovná schôdza Spolok lekárov Dr. V.Alexandra v Kežmarku
Kežmarok
31.1.-1.2.2019 19-1056/03220 8.dni demyelinizačných ochorení Bratislava www.amedi.sk