Odborné vedecké podujatia – jún 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
5.06.2019 19-1197/086 Farmakoekonomika na Slovensku XXXVI. Bratislava jan.bielik@tnuni.sk

www.who.sk, www.fz.tnuni.sk

5.06.2019 19-1080/090 XXII. Východoslovenský vakcinačný deň  Louisa Pasteura Košice marketing@amedi.sk

www.amedi.sk

6.06.2019 19-1102/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
6.-7.06.2019 19-1158/046 XXIX. Zjazd SSFBLR Bojnice www.fblr.sk

vician@sls.sk

6.-7.06.2019 19-1114/02196 XIX. dni mladých chirurgov prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Bratislava www.mladychirurg2019.sk www.smch.sk
6.-7.06.2019 19-1002/03594
  1. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS
Bratislava gulisova@sls.sk

www.sekcama.sk

6.-8.06.2019 19-1069/040 13.Slovenský pediatrický kongres s medzinárodnou účasťou
Banská Bystrica www.amedi.sk
7.-8.06.2019 19-1160/019 10.sympózium o portálnej hypertenzii Banská Štiavnica www.slovhep.sk
7.-8.06.2019 19-1190/035 Emerging Stars of Oncology
Banská Štiavnica www.solen.sk
12.06.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
12.06.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
13.-14.06.2019 19-1136/032 IX.Sympózium neurológov a neurochirurgov na Zemplínskej Šírave Zemplínska Šírava kurucova@sls.sk
14.06.2019 19-1070/034 2.Martinské 3D live surgery Martin ocnesekr@unm.sk

www.soska.sk

14.-15.06.2019 19-1119/030 XII. konferencia detskej nefrológie Horný Smokovec gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.detskanefrologia.sk

14.-15.06.2019 19-1035/0504 Moderný endodontický koncept/Svet bez amalgámu Nový Smokovec www.dentlyacademia.sk
14.-16.06.2019 19-1001/062 XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali Stará Lesná gulisova@sls.sk
16.06.2019 19-1071/040 XXXV. Konferencia Kliniky detí a dorastu LF UPJŠ a DFN Košice, XI.Démantov deň Košice amedi@amedi.sk

www.sls-sps.sk www.amedi.sk

20.06.2019 19-1103/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
26.06.2019 19-1019/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
28.06.2019 19-1169/038 Letný bioptický seminár SD IAP Senec www.spolocnostpatologov.sk

www.cytopathos.sk