Odborné vedecké podujatia – jún 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
6.-7.06.2019 19-1002/03594
  1. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA SOS
Bratislava gulisova@sls.sk

www.sekcama.sk

14.-15.06.2019 19-1035/0504 Moderný endodontický koncept/Svet bez amalgámu Nový Smokovec www.dentlyacademia.sk
14.-16.06.2019 19-1001/062 XXX. Congressus acupuncturae Slovaciae et Bohemiae cum partitipatione internationali Stará Lesná gulisova@sls.sk
26.06.2019 19-1019/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk