Odborné vedecké podujatia – máj 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
2.-3.05.2019 19-1090/042 XXV. Bardejovské dni pneumológov a ftizeológov Bardejovské Kúpele www.spfs.sk

www.ozrespiro.sk

3.-4.05.2019 19-1145/018 Myelómové fórum 2019 Bratislava marketing@rowexpro.sk

www.hematology.sk

13.-24.05.2019 19-1167/005 Kampaň EURO MELANOMA DAY 2019 v SR
mestá v SR www.sdvs.sk

kurucova@sls.sk

15.05.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
15.05.2019 19-1112/070 XVI. Angiologický deň LF UK
Bratislava www.angiology.sk

petrovicova@sls.sk

15.05.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
16.05.2019 19-1100/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
16.05.2019 19-1194/133 140.regionálna vedecká schôdza Spolku lekárov Záhorie
Smrdáky www.spoloklz.sk
16.-17.05.2019 19-1149/03223 Akadémia Parkinson 2019
Trenčín http://parkinson2019.berlina.sk
16.-18.05.2019 19-1143/003 XXVI. Kongres SSAIM Jasná www.ssaim.sk

kurucova@sls.sk

16.-18.05.2019 19-1117/045 XLI. Slovenský rádiologický kongres a Celoslovenský odborný seminár rádiologických technikov Bardejovské kúpele www.slovenskyradiologickykongres.sk www.progress.eu.sk
17.-19.05.2019 19-1067/085 4. dni primárnej pediatrie

 

Demänovská dolina www.primarnapediatria.sk www.amedi.sk
21.05.2019 19-1174/126 Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov vo Svidníku
Svidník kravecova.anna@post.sk
23.05.2019 19-1199/140 Vedecká pracovná schôdza Spolku lekárov Dr. Vojtecha Alexandra Kežmarok
Kežmarok
23.-24.05.2019 19-1041/038 Dni molekulovej patológie

 

Martin www.solen.sk
23.-25.05.2019 19-1027/019 47.Májové hepatologické dni Donovaly www.slovhep.sk
24.-25.05.2019 19-1148/032 Akadémia Skleróza multiplex 2019
Nový Smokovec sm2019.berlina.sk
27.05.2019 19-1139/042 Seminár pre pneumológov
Košice www.farmi-profi.sk
28.05.2019 19-1139/042 Seminár pre pneumológov
Banská Bystrica www.farmi-profi.sk
29.05.2019 19-1154/063 Inovatívne lieky v medicíne
Bratislava www.klinickafarmakologia.sk
29.05.2019 19-1135/137 Pracovná schôdza Spolok lekárov Piešťany
Piešťany
29.05.2019 19-1018/129  

Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne

Trenčín www.fntn.sk
30.05.2019 19-1054/025 Fórum medicínskej diagnostiky
www.agenturakami.sk
30.05.2019 19-1101/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
30.-31.05.2019 19-1118/021 XXIII. Dies Jessenii Košice jan.hronsky@progress.eu.sk

www.schs.sk

30.5.-1.6.2019 19-01/006 XXIX. Diabetologické dni 2019 s medzinárodnou účasťou
Štrbské Pleso www.diaslovakia.sk
30.5.-1.6.2019 19-1055/04499 VII. konferencia o biologickej psychiatrii Piešťany kami@agenturakami.sk

www.psychiatry.sk

31.05.2019 19-1162/05223 Celoslovenská odborná konferencia sestier a pôrodných asistentiek pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

Bratislava gulisova@sls.sk

ivica.gulasova4@gmail.com

31.5.-1.6.2019 19-1068/034 Pedooftalmologické sympózium Bratislava www.soska.sk