Odborné vedecké podujatia – máj 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
23.-24.05.2019 19-1041/038 Dni molekulovej patológie

 

Martin www.solen.sk
23.-25.05.2019 19-1027/019 47.Májové hepatologické dni Donovaly www.slovhep.sk
29.05.2019 19-1018/129  

Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne

Trenčín www.fntn.sk