Odborné vedecké podujatia – marec 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
01.03. 17 1032 085 Dialógy v pediatrii 2017/1 Bratislava www.solen.sk
02.03. 17 1077 044 Súčasná psychofarmakológia Bratislava bielikova@sls.sk
03.-04.03. 17 1059 032 Festival neurokazuistík Sliač marketing@amedi.sk
09.03. 17 1058 030 Svetový deň obličiek, WKD Bratislava idlbekova@farmi-profi.sk
16.03. 17 1064 040 XXVII. Getlíkov deň Bratislava marketing@amedi.sk
17.03. 17 1026 047 XIII. Jarný reumatologický seminár Piešťany bielikova@sls.sk
17.03. 17 1052 044 Pohľady do psychiatrie Bratislava sbn@lundbeck.com
17.-18.03. 17 1033 03220 XXVII. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie Bratislava www.solen.sk
17.-18.03. 17 1096 054 Onko urologické sympózium Demänovská dolina marketing@amedi.sk
17.-18.03. 17 1104 024 Interdisciplinárna akadémia tromboprofylaxie Trenčín
21.03. 17 1062 090 IV.odborná konferencia NRC pre surveillance infekčných chorôb Bratislava gulisova@sls.sk
22.03. 17 1095 04436 XXI. Guensbergerov deň Bratislava vician@sls.sk
23.-25.03. 17 1011 083 XXI. Sl. kongres cievnej chirurgie Jasná www.cievnachirurgia2017.sk
24.03. 17 1027 135 XXVI. deň primára MUDr.J.Straku Žiar nad Hronom bielikova@sls.sk
24.03. 17 1052 044 Pohľady do psychiatrie Košice sbn@lundbeck.com
24.03. 17 1053 080 Krajský nefrologický seminár Martin bielikova@sls.sk
24.-25.03. 17 1055 042 14. Guhrove dni dýchania Tatranská Polianka beata.kapustova@progress.eu.sk
24.-25.03. 17 1060 4098 XXI.stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov Bratislava gulisova@sls.sk
24.-25.03. 17 1085 040 Festival kazuistík z pediatrie Žilina norbert.bomba@kazuistika.sk
24.-25.03. 17 1100 035 Akt.manažment karcinómu prsníka Bratislava zfuzova@tajpan.com
24.-25.03. 17 1114 003 Pracovné stretnutie Donovaly
29.03. 17 1119 042 Pulmofórum 1 Bratislava
29.03. 17 1119 042 Pulmofórum 1 Prešov
30.03.-01.04 17 1001 073 Slovenský hypertenziologický kongres Tále bielikova@sls.sk
30.03.-01.04. 17 1101 074 VIII. stredoeurópsky kongres UMa MK Vyhne www.kongresum.sk
 31.03.-01.04. 17 1090 032 Stroke fórum Donovaly novosedlikova@farmi-profi.sk
 31.03.-01.04.  17 1118 114 2 dni HIV infekcie Turčianske Teplice