Odborné vedecké podujatia – september 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
02.09. 18 1146 090 XXIV. vakcinačný deň SR Žilina
12.-14.09. 18 1054 061 50. dni posudkového lekárstva Nimnica kurucova@sls.sk
12.-14.09. 18 1075 021 43. spoločný zjazd slovenských a českých chirurgov Žilina www.progress.eu.sk
13.-15.09. 18 1061 078 21. medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov Košice www.progress.eu.sk
21.-22.09. 18 1119 090 XXIV. vakcinačný deň SR Žilina
21.-22.09. 18 1125 007 33. celoštátna konferencia sp.dorastového lekárstva Staré Hory
26.09. 18 1145 093 8. medzinárodné sympózium o bioregeneračnej medicíne Bratislava www.berlina.sk
27.-28.09. 18 1044 035 Bratislavské onkologické dni, LV ročník Bratislava www.solen.sk
27.09. 18 1047 035 XXIX. celosl.konferencia sestier pracujúcich v onkológii Bratislava www.solen.sk
27.-29.09. 18 1144 070 XXVI. slovenský angiologický kongres Tále
28.-29.09. 18 1048 048  XXIV. košické sexuologické dni Košice www.agenturakami.sk
28.-29.09. 18 1147 4431 13. sl. a57. čs.AT konferencia Bardejovské Kúpele gulisova@sls.sk