Odborné vedecké podujatia – september 2018

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
12.-14.09. 18 1054 061 50. dni posudkového lekárstva Nimnica bielikova@sls.sk
12.-14.09. 18 1075 021 43. spoločný zjazd slovenských a českých chirurgov Žilina www.progress.eu.sk
13.-15.09. 18 1061 078 21. medzinárodný kongres slovenských a českých osteológov Košice www.progress.eu.sk
27.-28.09. 18 1044 035 Bratislavské onkologické dni, LV ročník Bratislava www.solen.sk
27.09. 18 1047 035 XXIX. celosl.konferencia sestier pracujúcich v onkológii Bratislava www.solen.sk
28.-29.09. 18 1048 048  XXIV. košické sexuologické dni Košice www.agenturakami.sk