Odborné vedecké podujatia – september 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
5.-7.09.2019 19-1028/010 XLV. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého v rámci X. zjazdu SFS

 

Bratislava www.lekarnickedni.farmi-profi.sk
6.09.2019 19-1036/0504 Interdentálna papila: estetická výzva. Manažment mäkkých tkanív pred a po implantácii.

 

Bratislava www.perio.sk www.dentlyacademia.sk
19.09.2019 19-1042/05216 XXX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii

 

Bratislava www.solen.sk
19.-20.09.2019 19-1043/035 Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník

 

Bratislava www.solen.sk
25.09.2019 19-1020/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
27.-29.09.2019 19-1008/068 Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch LS chrbtice a panvy Bratislava www.manumed.sk

petrovicova@sls.sk