Odborné vedecké podujatia – september 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
4.09.2019 19-1224/044 Aj so schizofréniou je možné žiť naplno!

 

Bratislava m.tarhajova@richterg.sk
5.-7.09.2019 19-1113/002 MORPHOLOGY 2019 – 45th International Congress of Slovak Anatomical Society,

56th Lojda Symposium on Histochemistry

Štrbské Pleso http://morphology2019.lf.upjs.sk/

http://www.lf.upjs.sk/morphology2019/

5.-7.09.2019 19-1028/010 XLV. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého v rámci X. zjazdu SFS Bratislava www.lekarnickedni.farmi-profi.sk
6.09.2019 19-1036/0504 Interdentálna papila: estetická výzva. Manažment mäkkých tkanív pred a po implantácii. Bratislava www.perio.sk www.dentlyacademia.sk
12.09.2019 19-1104/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
18.-20.09.2019 19-1163/061 51.Dni posudkového lekárstva

 

Prešov mariana.kimak-fejkova@socpoist.sk

kurucova@sls.sk

19.09.2019 19-1042/05216 XXX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii Bratislava www.solen.sk
19.09.2019 19-1105/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
19.-20.09.2019 19-1208/032 Akadémia „Bolesť hlavy“
Bojnice zaborska@berlina.sk
19.-20.09.2019 19-1043/035 Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník  Bratislava www.solen.sk
19.-20.09.2019 19-1141/109 XXVI.Hálkove lekárske dni venované intenzívnej medicíne Čadca kurucova@sls.sk
19.-21.09.2019 19-1132/070 XXVII.Slovenský angiologický kongres
Tále www.angiology.sk
19.-21.09.2019 19-1157/091 VI.kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Trenčianske Teplice vodrazkova@pe.unb.sk
19.-21.09.2019 19-1230/063 29.konferencia klinickej farmakológie SSKF Uskutoční sa v rámci              8. česko-slovenskej konferencie klinickej farmakológie  Rožnov pod Radhoštěm, ČR www.klinfarm.cz

jozef.glasa@szu.sk

19.-21.09.2019 19-1120/047 63.zjazd slovenských a českých reumatológov Horný Smokovec beata.kapustova@progress.eu.sk

http://www.srs-sls.sk/

21.09.2019 19-1233/1070 XXVIII. Sympózium klinickej farmácie Lívie Magulovej Nitra www.slek.sk www.fpharm.uniba.sk
23.-25.09.2019 19-1220/020 XXVII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie Nový Smokovec kurucova@sls.sk

https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-hygieny-lf-uk/aktualne-informacie/

24.-26.09.2019 19-1232/4098 The 2nd Eastern and Central European Workshop in Pediatric Oncology and Hematology Bratislava info@detomsrakovinou.sk

https://www.fmed.uniba.sk/studium/specializacne-studium/rozvrhy-specializacna-skuska/

25.09.2019 19-1227/118 54.Nitriansky lekársky deň
Nitra www.fnnitra.sk
25.09.2019 19-1020/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
25.-27.09.2019 19-1155/058 XXIII. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XX.slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva Piešťany www.ssrl.sk

petrovicova@sls.sk

26.09.2019 19-1081/090 XXIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky Žilina marketing@amedi.sk

www.amedi.sk

28.09.2019 19-1238/062 Akupresúra a ďalšie modifikácie akupunktúry Bratislava www.akupunktura-sls.sk