Odborné vedecké podujatia – september 2019

dátum VS názov podujatia miesto kontakt
5.-7.09.2019 19-1113/002 MORPHOLOGY 2019 – 45th International Congress of Slovak Anatomical Society,

56th Lojda Symposium on Histochemistry

Štrbské Pleso http://morphology2019.lf.upjs.sk/

http://www.lf.upjs.sk/morphology2019/

5.-7.09.2019 19-1028/010 XLV. Lekárnické dni SFS Milana Lehkého v rámci X. zjazdu SFS Bratislava www.lekarnickedni.farmi-profi.sk
6.09.2019 19-1036/0504 Interdentálna papila: estetická výzva. Manažment mäkkých tkanív pred a po implantácii. Bratislava www.perio.sk www.dentlyacademia.sk
12.09.2019 19-1104/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
18.-20.09.2019 19-1163/061 51.Dni posudkového lekárstva

 

Prešov mariana.kimak-fejkova@socpoist.sk

kurucova@sls.sk

19.09.2019 19-1042/05216 XXX. celoslovenská konferencia sestier pracujúcich v onkológii Bratislava www.solen.sk
19.09.2019 19-1105/106 Seminár Spolku lekárov Humenné
Humenné spolok.lekarov.he@gmail.com
19.-20.09.2019 19-1208/032 Akadémia „Bolesť hlavy“
Bojnice zaborska@berlina.sk
19.-20.09.2019 19-1043/035 Bratislavské onkologické dni, LVI. ročník  Bratislava www.solen.sk
19.-20.09.2019 19-1141/109 XXVI.Hálkove lekárske dni venované intenzívnej medicíne Čadca kurucova@sls.sk
19.-21.09.2019 19-1132/070 XXVII.Slovenský angiologický kongres
Tále www.angiology.sk
19.-21.09.2019 19-1157/091 VI.kongres Slovenskej glaukómovej spoločnosti Trenčianske Teplice vodrazkova@pe.unb.sk
19.-21.09.2019 19-1120/047 63.zjazd slovenských a českých reumatológov Horný Smokovec beata.kapustova@progress.eu.sk

http://www.srs-sls.sk/

25.09.2019 19-1227/118 54.Nitriansky lekársky deň
Nitra www.fnnitra.sk
25.09.2019 19-1020/129 Vedecká schôdza   Spolku lekárov v Trenčíne Trenčín www.fntn.sk
25.-27.09.2019 19-1155/058 XXIII. Slovenská konferencia revízneho lekárstva a XX.slovensko-česká konferencia revízneho lekárstva Piešťany www.ssrl.sk

petrovicova@sls.sk

26.09.2019 19-1081/090 XXIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky Žilina marketing@amedi.sk

www.amedi.sk

27.-29.09.2019 19-1008/068 Základy manuálnych techník pri vyšetrení a liečbe porúch LS chrbtice a panvy Bratislava www.manumed.sk

petrovicova@sls.sk