Odborné vedecké podujatia – október 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
04.-06.10. 17 1083 03218 45.sl. a čs. cerebrovaskulárny kongres Košice gabriela.sujanova@progress.eu.sk
05.-07.10. 17 1022 047 61. zjazd sl. a čs. reumatológov Bratislava beata.kapustova@progress.eu.sk
05.-07.10. 17 1051 069 XIX. čs.-sl.dialógy o bolesti Banská Bystrica bielikova@sls.sk
18.-20.10. 17 1079 030 39. kongres sl. nefrologickej spoločnosti Martin novosedlikova@farmi-profi.sk
18.-20.10. 17 1112 058 XXII. slovenská konferencia revízneho lekárstva Piešťany petrovicova@sls.sk
18.-20.10. 17 1131 027 XXVIII. Izakovičov memoriál Nitra kurucova@sls.sk
18.-21.10. 17 1106 001 XXXIV. kongres sl. a čs. alergológov a kl. imunológov Horný Smokovec BONUS s.r.o.
19.-20.10. 17 1116 003 XII. Novozámocké dni SSAIM Palárikovo kurucova@sls.sk
19.-21.10. 17 1056 044 17. česko-slovenský psychiatrický zjazd Bratislava sutovska@berlina.sk