Odborné vedecké podujatia – október 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
04.-06.10. 17 1083 03218 45.sl. a čs. cerebrovaskulárny kongres Košice gabriela.sujanova@progress.eu.sk
05.-06.10. 17 1163 042 IX. Haľákove dni Martin kami@agenturakami.sk
05.-07.10. 17 1022 047 61. zjazd sl. a čs. reumatológov Bratislava beata.kapustova@progress.eu.sk
05.-07.10. 17 1051 069 XIX. čs.-sl.dialógy o bolesti Banská Bystrica bielikova@sls.sk
06.-07.10. 17 1153 032 Akadémia Parkinson Žilina  office@berlina.sk
06.-07.10. 17 1169 036 Keď jedna cesta nestačí Trenčín zfuzova@tajpan.com
06.-07.10.10 17 1174 044 Liečba depresie Tatranská Lomnica
10.-11.10. 17 1186 090 Surveillance nemocničných nákaz Tále steiningerova@amedi.sk
12.-13.10. 17 1148 040 Pracovná konferencia 1.DK LF UK a DFNsP Bratislava www.progress.eu.sk
12.-13.10. 17 1157 050 Slovakodent 2017 Žilina
13.10. 17 1178 094 4. svetový deň trombózy Martin bielikova@sls.sk
13.-14.10. 17 1142 048 XII. Lábadyho sexuologické dni Trnava www.agenturakami.sk
13.-14.10. 17 1176 022 11. celosl.infektologická konferencia Nitra
15.-17.10. 17 1158 025 Labkvalita 17 Liptovský Ján kurucova@sls.sk
18.10. 17 1135 04456 Konferencia gerontopsychiatrickej sekcie Bratislava bielikova@sls.sk
18.-20.10. 17 1079 030 39. kongres sl. nefrologickej spoločnosti Martin novosedlikova@farmi-profi.sk
18.-20.10. 17 1112 058 XXII. slovenská konferencia revízneho lekárstva Piešťany petrovicova@sls.sk
18.-20.10. 17 1131 027 XXVIII. Izakovičov memoriál Nitra kurucova@sls.sk
18.-21.10. 17 1106 001 XXXIV. kongres sl. a čs. alergológov a kl. imunológov Horný Smokovec BONUS s.r.o.
19.-20.10. 17 1116 003 XII. Novozámocké dni SSAIM Palárikovo kurucova@sls.sk
19.-21.10. 17 1056 044 17. česko-slovenský psychiatrický zjazd Bratislava sutovska@berlina.sk
19.-21.10. 17 1141 018 6. Košické hematologické a transfúziologické dni Košice www.khtd.sk
20.10. 17 1180 097 Forum Medical Tatranská Lomnica
20.10. 17 1184 021 Coloproktologické dni Nitra
27.10. 17 1151 02184 Nitriansky chirurgický deň Nitra jozef.korcek@pobox.sk
27.10. 17 1183 003 XIX. Lučanského memoriál Košice bielikova@sls.sk
27.-28.10. 17 1170 003 X. národný kurz ISIA Mojmírovce kurucova@sls.sk