XII. KONGRES INTERNEJ MEDICÍNY, 14-16.06.2018, Horný Smokovec