XXI.Košické chemoterapeutické dni XIII.konferencia sestier prac.v onkológii XIII.pacientsky seminár,30.11.-2.12.2017 Košice