Odborné vedecké podujatia - november 2017

dátum VS názov podujatia miesto zodp.pracovník
03.-04.11. 17 1042 032 Sympózium praktickej neurológie T. Lomnica www.solen.sk
06.-07.11. 17 1072 090 XVIII. odborná konferencia Surveillance nemocničných nákaz Tále marketing@amedi.sk
09.11. 17 1043 040 6. sl.konferencia o zriedkavých chorobách-kazuistiky Bratislava www.solen.sk
09.-10.11. 17 1061 003 10.Clinical update postgraduate Bratislava kurucova@sls.sk
23.11. 17 1073 023 145. Internistický deň Bratislava marketing@amedi.sk
23.-25.11. 17 1004 04433
XV. Psychofarmakologické sympózium
Smolenice gulisova@sls.sk
23.-25.11. 17 1074 040 15. Slovenský pediatrický kongres marketing@amedi.sk
28.11. 17 1044 085
Dialógy v pediatrii 2017/2
Bratislava www.solen.sk
30.11.-2.12. 17 1063 081
XVIII. kongres SSEDK
žilina petrovicova@sls.sk