Aktuálne informácie a oznamy

Lekári bez hraníc – informačný večer a ponuky prac. miest v Ázii a Afrike
60. výročný zjaz slovenských a českých reumatológov
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti k propagácii homeopatie
Deklarácia Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej lekárskej spoločnosti
60. Výroční sjezd českých a slovenských revmatologů, 29.9. – 1.10.2016 Brno
Volebný zjazd delegátov SLS, 11.02.2016 – Výsledky volieb
ARS CME – štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí v e-Kredit systéme na www.kreditycme.sk
Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov
List SLS adresovaný MF SR (Mgr.Ing.M.Filkovi, MSc.) k zdraňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov.
Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.