Aktuálne informácie a oznamy

Spolupráca UEMS a EACCME so SLS a SACCME v oblasti CME a CPD - uzatvorenie novej zmluvy
Spoločné zasadnutie Prezídia SLS a vrcholových predstaviteľov organizačných zložiek SLS dňa 19.06.2014
Zoznam členov SL Košice voľby 2014
Reforma primárnej zdravotnej starostlivosti,16.12.2014,MZSR
Ministerka Z. Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu SLK
Stanovisko SACCME k súčasnej situácii v CME zo dňa 25.06.2014
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Prezídia slovenskej lekárskej komory k očkovaniu.
Upozornenie na legislatívne zmeny od 1.01.2013
Kalendár podujatí SLS 2014 - objednávka
Kalendár podujatí SLS 2014 - registračný formulár