Aktuálne informácie a oznamy

22. - 23. 10. 2015, MZ SR (Limbová 2), Bratislava-Kramáre. Predbežný program, informácie pre účastníkov a elektronické prihlasovanie/registrácia na aktívnu a pasívnu účasť
Voľby do Spolku farmaceutov v BA a ZS kraji zoznam členov
Spoločný list SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR k návrhu zák. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti.
Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
List SLS adresovaný MF SR (Mgr.Ing.M.Filkovi, MSc.) k zdraňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov.
List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 27.08.2015 s návrhmi na riešenie protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva.
Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Závažné námietky a pripomienky SLS k návrhu novelizácie zák. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Metodický pokyn Finančnej správy MF SR zo 17.04.2015 k zdaň. príjmov poskytovateľov zdrav. starostlivosti
Oznam pre členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS