Aktuálne informácie a oznamy

Závažné námietky a pripomienky SLS k návrhu novelizácie zák. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Metodický pokyn Finančnej správy MF SR zo 17.04.2015 k zdaň. príjmov poskytovateľov zdrav. starostlivosti
Oznam pre členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
Spolupráca UEMS a EACCME so SLS a SACCME v oblasti CME a CPD - uzatvorenie novej zmluvy