Aktuálne informácie a oznamy

Jubilejný XX. Kongres SLS, 8.12.2016, Bratislava
26.konferencia SSPEV s medzinárodnou účasťou, 9.-11.11.2016 , Martin
XX. košické chemoterapeutické dni, 1.-3.12.2016, Košice
Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti (SSVSD, kód 085) zmenila svoj názov na Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS (SSPPS, kód 085)
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti k propagácii homeopatie
Volebný zjazd delegátov SLS, 11.02.2016 – Výsledky volieb
ARS CME – štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí v e-Kredit systéme na www.kreditycme.sk
Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov