Aktuálne informácie a oznamy

Metodický pokyn Finančnej správy MF SR zo 17.04.2015 k zdaň. príjmov poskytovateľov zdrav. starostlivosti
Voľby Slovenskej spoločnosti posudkového lekárstva
Podporte činnosť SLS 2 % zaplatenej dane z príjmov za r. 2014
Spoločné rokovanie predstaviteľov SLK a SLS dňa 17.03.2015
Oznam pre členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
Spolupráca UEMS a EACCME so SLS a SACCME v oblasti CME a CPD - uzatvorenie novej zmluvy
Stanovisko SACCME k súčasnej situácii v CME zo dňa 25.06.2014
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Prezídia slovenskej lekárskej komory k očkovaniu.
Upozornenie na legislatívne zmeny od 1.01.2013