Aktuálne informácie a oznamy

Zoznam členov Spoločnosti pracovného lekárstva - voľby.
VIII. Siťajovo predvianočné sympózium, 4.12.20105, Piešťany
25. KONFERENCIA SSPEV A ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM O KLINICKEJ VÝŽIVE
Spoločný list SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR k návrhu zák. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdrav. starostlivosti.
Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov
List SLS adresovaný MF SR (Mgr.Ing.M.Filkovi, MSc.) k zdraňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov.
List prezidentov SLK a SLS ministrovi zdravotníctva SR zo dňa 27.08.2015 s návrhmi na riešenie protikorupčného vzdelávania v rezorte zdravotníctva.
Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Závažné námietky a pripomienky SLS k návrhu novelizácie zák. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach
Metodický pokyn Finančnej správy MF SR zo 17.04.2015 k zdaň. príjmov poskytovateľov zdrav. starostlivosti