Aktuálne informácie a oznamy

Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti (SSVSD, kód 085) zmenila svoj názov na Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS (SSPPS, kód 085)
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti k propagácii homeopatie
Volebný zjazd delegátov SLS, 11.02.2016 – Výsledky volieb
ARS CME – štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí v e-Kredit systéme na www.kreditycme.sk
Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov
List SLS adresovaný MF SR (Mgr.Ing.M.Filkovi, MSc.) k zdraňovaniu peňažných a nepeňažných príjmov.
Chronologický prehľad aktivít SLS a spoločných aktivít SLS a SLK.
Oznam pre členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
Spolupráca UEMS a EACCME so SLS a SACCME v oblasti CME a CPD - uzatvorenie novej zmluvy