Aktuálne informácie a oznamy

Voľby zoznam členov SSOMFCH-075
Výsledky volieb Spoločnosti pre cievny prístup SSCP
Zápisnica zo zasadnutia volebnej komisie Slovenskej spoločnosti pre cievny prístup.
Slovenská spoločnosť všeobecnej starostlivosti o deti (SSVSD, kód 085) zmenila svoj názov na Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti SLS (SSPPS, kód 085)
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti k propagácii homeopatie
Volebný zjazd delegátov SLS, 11.02.2016 – Výsledky volieb
ARS CME – štatút, prihlasovanie odborných vzdelávacích podujatí v e-Kredit systéme na www.kreditycme.sk
Memorandum o spolupráci SLK a SLS v oblasti organizácie, sledovania a hodnotenia sústavného vzdelávania lekárov