Aktuálne informácie a oznamy

Oznam pre členov Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva SLS
Spolupráca UEMS a EACCME so SLS a SACCME v oblasti CME a CPD - uzatvorenie novej zmluvy
Spoločné zasadnutie Prezídia SLS a vrcholových predstaviteľov organizačných zložiek SLS dňa 19.06.2014
Reforma primárnej zdravotnej starostlivosti,16.12.2014,MZSR
Ministerka Z. Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu SLK
Stanovisko SACCME k súčasnej situácii v CME zo dňa 25.06.2014
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Prezídia slovenskej lekárskej komory k očkovaniu.
Upozornenie na legislatívne zmeny od 1.01.2013
V októbri 2008 Slovenská lekárska spoločnosť vydala preklad Príručky lekárskej etiky, ktorej vznik v roku 2005 iniciovala Svetová lekárska asociácia (WMA).